Ortho Hasselt balie

Uit welke fases bestaat een behandeling?

Van je eerste consult tot de retentie en de nazorg. Voor al je vragen kan je bij ons terecht!

Tijdens je eerste bezoek, beoordeelt de orthodont of een behandeling nodig is. De behandelaar luistert naar je klachten en licht alle opties toe.

Na dit eerste consult, volgt er een uitgebreider onderzoek waarbij wordt gekeken naar je algemene gezondheid. Er wordt een mondonderzoek gedaan en je krijgt een gipsafdruk van je gebit.

Samen met de orthodont wordt er werk gemaakt van een ‘behandelingsplanning’. De definitieve keuze ligt steeds bij de ouders, in samenspraak met de arts.

De actieve behandeling is voor iedereen anders. Het kan gaan over het dragen van een vaste beugel (blokjes), een nachtbeugel of een retentiebeugel/retentiedraad.

De passieve behandeling (de retentieperiode) zorgt ervoor dat het resultaat gehandhaafd wordt. Samen met de juiste nazorg blijft jouw glimlach zoals je hem het liefste hebt!

Meest gestelde vragen

Je tandarts controleert je gebit regelmatig en wanneer hij/zij onregelmatigheden of problemen ziet bij de ontwikkeling van je gebit zal hij/zij jou een verwijzing geven naar de orthodontist. Sommige patiënten roepen zelf de hulp in van een orthodontist omwille van esthetische redenen: ze wensen een mooi gebit en een harmonisch profiel. Wanneer de tanden niet netjes in de rij staan en boven- en ondergebit niet goed op elkaar passen, kan de orthodontist helpen om de tanden mooi op de juiste plaats te brengen.

Bij jonge kinderen is soms al te merken dat de boven- of onderkaak een foute groei vertonen. De kaaksbeenderen kunnen te snel, of te traag, of in de verkeerde richting groeien. De orthodontist zal dan met behulp van aangepaste beugels de groei terug in de goede richting sturen.

Indien ernstige afwijkingen in de stand van kaken en tanden een goede functie bij het spreken, kauwen of afbijten belemmeren en het bovendien moeilijk maken om het gebit goed te poetsen (waardoor er makkelijker tandbederf en tandvleesontsteking ontstaat), biedt orthodontie ook hier zeker een uitkomst.

Orthodontie gebeurt het best op jeugdige leeftijd, maar veel problemen kunnen ook perfect bij volwassenen opgelost worden. Een leeftijdsgrens is er niet!

Sommige behandelingen beginnen reeds zeer vroeg, wanneer de eerste melktanden verloren gaan, om te voorkomen dat een ergere afwijking ontstaat.

Anderen starten wanneer de voorste melktanden reeds een tijdje gewisseld zijn en nog anderen pas wanneer alle tanden gewisseld zijn. Meer en meer beginnen ook volwassenen met een orthodontische behandeling. Af en toe wordt een orthodontische behandeling gecombineerd met een chirurgische kaakcorrectie.

Een juiste leeftijd om voor het eerst bij de orthodontist langs te komen staat niet echt vast. Vaak zal je eigen tandarts je doorverwijzen van zodra hij/zij het nodig acht. De verwijzing is sterk afhankelijk van de groei van je kaken en doorbraak van tanden en kiezen. Doorgaans is het aan te raden om je kind eens te laten screenen rond de leeftijd van 10 – 11 jaar voor meisjes en 11 – 12 jaar voor jongens.

Een gemiddelde behandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2,5 jaar. Nadien volgt de retentiefase. Veel hangt af van de motivatie en medewerking van de patiënt. Orthodontische apparaten werken alleen als ze ook regelmatig gedragen worden. Volg daarom steeds stipt de aanwijzingen van je orthodontist. Op die manier zullen jouw inspanningen, samen met die van je orthodontist leiden tot het gewenste resultaat: een mooi en goed functionerend gebit.

Een orthodontische behandeling is niet altijd een goedkope behandeling. Daarom voorziet het ziekenfonds een gedeeltelijke terugbetaling.

In het begin van je behandeling, en vaak ook na het aanspannen van je apparaat, kunnen je tanden inderdaad een paar dagen gevoelig zijn en zelfs een beetje los lijken te staan. Dit is een normale reactie, en kan geen kwaad. Je zal je tanden hierdoor niet verliezen en de pijn verdwijnt spontaan.

Zowel bij het begin als op het einde van je behandeling zal je consultatie langer duren. Het plaatsen en verwijderen van sommige apparaten neemt al gauw meer dan één uur in beslag. Deze consultaties zullen daarom altijd tijdens de schooluren plaatsvinden. Ook zijn de werkuren na school beperkt. Zo zal niet iedereen altijd na de schooluren op controle kunnen komen. Om het voor iedereen mogelijk te maken regelmatig na school te komen, zullen je controles afwisselend één keer tijdens en één keer na de schooluren gepland worden. Vergeet niet om je leerkracht en/of het schoolsecretariaat hiervan op de hoogte te brengen. Je orthodontist zal je een schoolattest bezorgen.

In het begin van je behandeling, en vaak ook na het aanspannen van je apparaat, kunnen je tanden inderdaad een paar dagen gevoelig zijn en zelfs een beetje los lijken te staan. Dit is een normale reactie, en kan geen kwaad. Je zal je tanden hierdoor niet verliezen en de pijn verdwijnt spontaan.

Neem dan best contact op met ons. We herplakken liefst losse blokjes zo snel mogelijk. Indien je binnenkort reeds een controle-afspraak hebt, dan neem je best ook contact met ons op. We beslissen dan telefonisch of je al dan niet toch sneller moet terug komen. Dit hangt af van de fase waarin je behandeling zich bevindt. Breng ook steeds je losse blokje mee op je afspraak. Deze worden gezandstraald en herplakt.

Ortho Hasselt - Kroonwinningstraat 86

Meer over onze behandelingstechnieken